Naar Temple
Home
Leden
Visie
Portfolio's
Portretten
Diensten
Agenda
Nieuwsbrieven
Contact
Bladwijzer

Kunst


Is de meest universele taal waarbij mensen creatief omgaan met hun communicaties. Opvoeden, leren, overleggen, eten, drinken, kleden, ... In alle aspecten van het leven zoeken mensen inspiratie om vorm en kleur te geven.  We zijn niet alleen sociale wezens, we zijn ook emotioneel.  De meest uiteenlopende gevoelens kunnen worden opgewekt, aangesterkt of afgezwakt met vormen van kunst.


Kunstenaars


De ideale samenleving is die waar wetenschap en techniek in evenwicht staan met kunst. Mensen die zich creatief ontplooien dragen in grote mate bij tot onze cultuur die daardoor altijd in beweging kan blijven.

De gave om kunstenaar te zijn kan maar tot uiting komen als ze wordt ondersteund door de inzet en volharding om de technieken en vaardigheden voortdurend te ontwikkelen.  De laatste jaren zitten we in een uitzonderlijke  stroomversnelling waar communicatietechnieken bijna het onmogelijke bieden.  Dat maakt het voor de kunstenaar niet eenvoudig. 


Het digitale tijdperk


Technisch en budgettair is het niet altijd eenvoudig om de nieuwe communicatietechnieken optimaal te gebruiken.  Met deze website bieden wij een platform dat technisch, zowel als financieel toegankelijk is voor amateurs, beginnende professionals of gewoon liefhebbers.


Authenticiteit


Kunst is de meest persoonsgebonden materie die absoluut moet beschermd worden.  In elke realisatie van de kunstenaar ligt zijn ziel die onverbrekelijk met hem moet verbonden blijven. Auteursrecht is essentieel.  Daarbij komt het feit dat de moderne communicatiemedia en technische mogelijkheden dat eigendomsrecht zwaar onder druk zetten.  Ons doel is de authenticiteit van het werk en de originaliteit van de kunstenaar optimaal te beschermen. Tegelijk willen we de privacy van eenieder die participeert in het netwerk beschermen.

  

  

KUNST

MAKEN

BEWAREN

WAARDEREN

ONTDEKKEN

Webdesign & Hosting by www.John-Joseph-Temple.be

Welkom

Netwerk

Lid Worden

Over Ons

Kunstpunt

Vlaanderen      V.Z.W.

Over Ons

Portfolio's

Portretten

Diensten

Kalender

Nieuwsbrief

Contact

Leden

Kunstpunt-Vlaanderen steunt CHANGE think positive

CHANGE think positive - Diependaalweg 6 - 3020 Herent - +32 (0) 16 29 75 32"Omdat we ons soms minder goed voelen"

Dan kan kunst helpen, maar steun en begrip zijn het belangrijkste.

  

Voor meer informatie :

KLIK OP AFBEELDING

DE VOOR BROCHURE